Kontaktai
Adresas:

UAB KURENTA
Breslaujos g. 3 (AK-538),
LT-44403 Kaunas

Telefonas: +370 37 328401
Faksas: +370 37 328402
El. paštas: kurenta@kurenta.lt

Naujienos 

2019-06-04

UAB Kurenta pradėjo atstovauti Italijos firmą SEITRON, portatyvinių dūmų dujų analizatorių gamintoją. Ši firma gamina 2 tipų analizatorius, skirtus skirtingų poreikių matavimams. Modelis CHEMIST 500 BG turi daug funkcijų ir gali būti komplektuojams iki 4 skirtingų dujų komponenčių matavimui, o modelis CHEMIST 100 BG tik iki 3 komponenčių matavimams su mažesniu funkcijų skaičium.

 

2019-03-14

Vokietijos firma Badger Meter gamina ultragarsinius srauto matuoklius su uždedamais ant išorinės vamzdžio sienelės detektoriais, veikiančiais skirtingais principais. Įprastas detektorius, veikiantis ultragarso tranzito principu, yra skirtas skysčių srautų matavimui, kai juose yra mažai kietųjų priemaišų. Jeigu šių priemaišų yra daug, skystis tampa neskaidriu. Šiuo atveju naudojamas detektorius, veikiantis Doplerio dažnio pasikeitimo principu.

Srauto matuokliai gali būti stacionarūs (DFX) ir portstyviniai (DXN)

2018-03-08

Anglijos firma pateikė rinkai portatyvinius dujų analizatorius medicininiam taikymui. Tai N2O dujų analizatorius G200 ir iki 4 skirtingų dujų N2O, O2, CO2, CO analizatorius G210. Diazoto monoksidui ir anglies dvideginiu matuoti naudojamos IR celės, kitoms dujoms elektrocheminės. Analizatoriai turi duomenų kaupimo funkciją, duomenis galima per USB sąsaja nuskaityti į nešiojamą kompiuterį. Taip pat galima nustatyti ribinių koncentracijų signalizacijos veikimą.

2018-03-08

Deguonies dujų dūmuose analizatorius ZKM (gamintojas Japonijos firma Fuji Electric) įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Suteiktas tipo patvirtinimo sertifikatas 2018-02-26 Nr. 2557.

Galioja iki 2028-02-25. Analizatorius gali būti komplektuojamas su skirtingos konstrukcijos dūmų paėmimo vamzdžių priklausomai nuo kietųjų dalelių koncentracijos dūmuose. Analizatoriaus elektroniniame bloke (keitiklyje) galima programuoti automatinį dūmų vamzdžio prapūtimą pneumatiniu slėgio impulsu ir automatinį kalibravimą, komplektuojant su kalibracinių dujų indais ir pneumatiniu šių dujų paskirstymo bloku. 

2018-01-26

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  įsigijo Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų du komplektus. Projektas finansuojamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Nr. LT/2016/VSF/4.4.3.1 lėšomis.

Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (21)-16-155 įvykdyta 2018 m. sausio 26 d.

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. (toliau VSF), kuris valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprina teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat remia naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/vidaus-saugumo-fondas-re5d/apie-programa_433.html