Kontaktai
Adresas:

UAB KURENTA
Breslaujos g. 3 (AK-538),
LT-44403 Kaunas

Telefonas: +370 37 328401
Faksas: +370 37 328402
El. paštas: kurenta@kurenta.lt

Naujienos 

2018-03-08

Anglijos firma pateikė rinkai portatyvinius dujų analizatorius medicininiam taikymui. Tai N2O dujų analizatorius G200 ir iki 4 skirtingų dujų N2O, O2, CO2, CO analizatorius G210. Diazoto monoksidui ir anglies dvideginiu matuoti naudojamos IR celės, kitoms dujoms elektrocheminės. Analizatoriai turi duomenų kaupimo funkciją, duomenis galima per USB sąsaja nuskaityti į nešiojamą kompiuterį. Taip pat galima nustatyti ribinių koncentracijų signalizacijos veikimą.

2018-03-08

Deguonies dujų dūmuose analizatorius ZKM (gamintojas Japonijos firma Fuji Electric) įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Suteiktas tipo patvirtinimo sertifikatas 2018-02-26 Nr. 2557.

Galioja iki 2028-02-25. Analizatorius gali būti komplektuojamas su skirtingos konstrukcijos dūmų paėmimo vamzdžių priklausomai nuo kietųjų dalelių koncentracijos dūmuose. Analizatoriaus elektroniniame bloke (keitiklyje) galima programuoti automatinį dūmų vamzdžio prapūtimą pneumatiniu slėgio impulsu ir automatinį kalibravimą, komplektuojant su kalibracinių dujų indais ir pneumatiniu šių dujų paskirstymo bloku. 

2018-01-26

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  įsigijo Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų du komplektus. Projektas finansuojamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Nr. LT/2016/VSF/4.4.3.1 lėšomis.

Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (21)-16-155 įvykdyta 2018 m. sausio 26 d.

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. (toliau VSF), kuris valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprina teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat remia naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/vidaus-saugumo-fondas-re5d/apie-programa_433.html

2017-09-22

Lenkijos firma Polna pradėjo gaminti reguliavimo vožtuvus su specialia srauto reguliavimo konstrukcija, kurią sudaro valdomos eigos stūmoklis, judantis kelių sluoksnių perforuotame cilindre. Tų sluoksnių gali būti iki 5. Tokios konstrukcijos paskirtis išvengti reguliavimo proceso metu akustinio triukšmo ar kavitacijos, kai slėgio skirtumas tarp vožtuvo įtekėjimo ir ištekėjimo žymus, o temperatūra vandens atveju pasiekia virimo tašką. Vožtuvai gali būti naudojami tiek skysčių, tiek dujų srautų reguliavimui. Ypač platus taikymas gali būti energetikoje, kur paprastai yra aukšti srauto parametrai-slėgis ir temperatūra.

Bendras Z1B-M vaizdasSrauto eiga Z1B-M vožtuvuose

2017-07-03

Siūlome beinvazinį srauto matuoklį skirtą ilgalaikiam darbo režimui, iki 100 d., maitinant iš baterijos. Tinka vamzdžių diametrams 10...2500 mm, temperatūra -30...+130 °C. IP67.

Gamintojas Italijos firma Isoil. 

Atsisiųsti prietaiso techninį aprašymą

2017-05-12

Elektrinių signalų kalibratoriai CALYS 1000, 1200, 1500 vienu metu gali dirbti su įėjimo ir išėjimo kanalais.

Matuojamų signalų ribos:

 • ±100 mV, ±1 V, ±10 V, ±50 V
 • 0÷20 mA, 4÷20 mA, ±50 mA
 • 400 Ω, 4000 Ω
 • termoporos K, T, J, E, R, S, B, U, L, C, N, Pt, Mo, NiMo/NiCo, D, G
 • termovaržos Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50
 • dažnis ir impulsai iki 20 kHz

 

Generuojamų signalų ribos:

 • 100 mV, 2 V, 20 V, 50 V
 • 0÷20 mA, 4÷20 mA, 24 mA
 • 40 Ω, 400 Ω, 4000 Ω
 • termoporos K, T, J, E, R, S, B, U, L, C, N, Pt, Mo, NiMo/NiCo, D, G
 • termovaržos Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu50
 • dažnis 1000 Hz, 10 kHz

 

Srovės kilpos 24VDC maitinimas

Maitinimas: iš įkraunamos baterijos arba iš tinklo

Gamintojas: Prancūzijos firma AOIP