Contact
Address: UAB KURENTA
Breslaujos g. 3 (AK-538),
LT-44403 Kaunas,
Lithuania
Telephone: +370 37 328401
Fax: +370 37 328402
E-mail: kurenta@kurenta.lt

Projektas, finansuojamas VSF lėšomis

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  įsigijo Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų du komplektus. Projektas finansuojamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos Nr. LT/2016/VSF/4.4.3.1 lėšomis.

Anglies dioksido (CO2) matavimo prietaisų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (21)-16-155 įvykdyta 2018 m. sausio 26 d.

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. (toliau VSF), kuris valstybėms narėms padeda įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprina teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat remia naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/vidaus-saugumo-fondas-re5d/apie-programa_433.html